دی ۹, ۱۳۹۹
خواص افتیمون برای مغز

خواص افتیمون در طب سنتی

خواص افتیمون در طب سنتی و گیاهان دارویی بسیار زیاد است.گیاه افتیمون از گیاهان دارویی بسیار مهم است. کمک به درمان وسواس، جنون، تسکین سردرد، تصفیه خون، […]