خواص شیرین بیان در طب سنتی

دی ۴, ۱۳۹۹
خواص شیرین بیان در طب سنتی

خواص شیرین بیان در طب سنتی

خواص شیرین بیان در طب سنتی در طب سنتی و گیاهان دارویی بسیار زیاد است.شیرین بیان به شیرازی مهک و بیخ آن را بیخ مهک و به […]