اسفند ۱۳, ۱۳۹۹

خواص یونجه در طب سنتی

خواص یونجه در طب سنتی و گیاهان دارویی بسیار زیاد است. یونجه ریشه ای بسیار عمیق درد و ریشه آن تا سه متر بداخل زمین نفوذ می […]